JE TO DLOUHÝ BĚŽECKÝ ZÁVOD, TAKŽE NĚJAKÁ PRAVIDLA MÍT MUSÍ.

JIZERSKÝ ULTRATRAIL JE EXTRÉMNÍ SPORTOVNÍ AKCE, VE KTERÉ MOHOU STARTOVAT JEN OSOBY STARŠÍ 15LET. ZÁVODNÍK MLADŠÍ 18LET MUSÍ PŘEDLOŽIT PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.

0/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁVODU

3.ROČNÍK JIZERSKÉHO ULTRATRAILU /aktulizace startu a cíle/

START: 16.7.2016 v 7:00 hod  V JOSEFOVĚ DOLE, Hospůdka u Vleku, viz.mapa

CÍL: JOSEFŮV DŮL, start = cíl

DÉLKA ZÁVODU: 69km

ČASOVÝ LIMIT: 14 hodin NEBOLI do 21:00 /tempo 12:21min/km/

POČET STARTUJÍCÍCH: max. 300

1/ STARTOVNÉ 

CENA 1000,- Kč /do 15.února 2016/.
CENA 1100,- Kč /do 15.března 2016/.
CENA 1000 Kč /od 15.března 2016 – bez finisherské odměny/.

PŘIHLÁŠKY POUZE NA WEBU

WWW.JIZERSKYULTRATRAIL.CZ  V TERMÍNU OD 3.1.2016 od 18:00, DO NAPLNĚNÍ KAPACITY 300 STARTUJÍCÍCH.

NA MÍSTĚ JE MOŽNÉ SE LETOS OPĚT PŘIHLÁSIT, ALE BEZ FINISHERSKÉ ODMĚNY. /max.25 závodníků/

PO PŘIHLÁŠENÍ VÁM PŘIJDE POTVRZOVACÍ E-MAIL, S INSTRUKCEMI NA ZAPLACENÍ.  PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚČASTI JE TŘEBA POSLAT PLATBU DO 1 TÝDNE OD REGISTRACE, JINAK BUDE ZÁVODNÍK ZE STARTOVNÍ LISTINY VYMAZÁN.

ZAPLACENÉ STARTOVNÉ JE NEVRATNÉ, ALE JE MOŽNÉ PROVÉST ZMĚNU V REGISTRACI DO 12.7.2016.

ZMĚNA REGISTRACE SE PROVÁDÍ PÍSEMNÝM OZNÁMENÍM O PŘEVODU /na e-mail/ OD ZÁVODNÍKA KTERÝ JIŽ REGISTRACI UHRAZENOU MÁ.

ZÁVODNÍK NA KTERÉHO JE REGISTRACE PŘEVÁDĚNA POTÉ OBDRŽÍ NA E-MAIL PŘÍMÝ LINK NA DODATEČNOU REGISTRACI A JDO 3 DNŮ OD REGISTRACE, OBDRŽÍ POTVRZOVACÍ E-MAIL.

PŘEREGISTRACE ZAŘIZUJE WWW.SPORTT.CZ

PŮVODNÍ ZÁVODNÍK BUDE ZE STARTOVNÍ LISTINY VYMAZÁN.

 

V CENĚ STARTOVNÉHO:

– FINISHERSKÝ DAR /NÁTĚLNÍK S DLOUHÝM RUKÁVEM (muži polodlouhým), z organické bavlny, potištený letošním, památečním, originálním grafickým motivem/
Finisherská odměna znamená, že na ní má nárok pouze “FINISHER”, tedy závodník který celý závod dokončil.

– TRÉNINKOVÉ FUNČKNÍ TRIKO KLIMATEX  /černé/

– 5X DOBŘE ZÁSOBENÉ OBČERSTVOVACÍ STANICE

– STARTOVNÍ ČÍSLO SLOUŽÍCÍ JAKO VSTUPENKA NA PASTA PARTY /TĚSTOVINY PO ZÁVODĚ, NEALKO PIVO NEBO LIMO, KONCERT/

– PREZENTY OD PARTNERŮ

– ZAJIŠTĚNÉ ZÁZEMÍ A KVALITNÍ ORGANIZACI ZÁVODU

– ZAPŮJČENÍ MĚŘÍCÍHO CHIPU. Za ztrátu nebo nevrácení čipu se platí 500 Kč.

2/ PREZENTACE NA ZÁVOD

PROTOŽE ZAČÍNÁME BRZO RÁNO A CHCEME STARTOVAT VČAS, DOPORUČUJEME PREZENTACI ROZHODNĚ DEN PŘED ZÁVODEM.

V PÁTEK 15.7.2016 BUDE OTEVŘENA REGISTRACE OD 16.00 DO 21.00.

V SOBOTU 16.7.2014 RÁNO OD 6.00 DO 6.45. PREZENTACE BUDE PROBÍHAT V AREÁLU SKI-LUCIFER, PŘÍMO U STARTU. ZÁVODNÍCI OBDRŽÍ STARTOVNÍ ČÍSLO A MAPU ZÁVODU S KONTROLNÍ KARTOU.

TUČNĚ ZDŮRAZŇUJEME, ŽE ZÁVOD ZAČÍNÁ V 7:00.  A NEMŮŽE BÝT KVŮLI OPOZDILCŮM ODKLÁDÁN. 

STARTOVNÍ BALÍČEK MŮŽE VYZVEDNOUT ZÁVODNÍK POUZE OSOBNĚ, S DOKLADEM TOTOŽNOSTI.

3/ KATEGORIE

a/ JEDNOTLIVCI MUŽI: MLADÝ BORCI /do 36let/, STARŠÍ BORCI /do 49let/ a NEJZKUŠENĚJŠÍ BORCI /nad 50let/

b/ JEDNOTLIVCI ŽENY: MLADÝ BORKYNĚ /do 36let/, STARŠÍ BORKYNĚ /do 49let/ A NEJZKUŠENĚJŠÍ BORKYNĚ /nad 50let

4/ POVINNÁ VÝBAVA

PLNĚ NABITÝ TELEFON, LÁHEV NA PITÍ NEBO VAK NA PITÍ A PRO TY Z VÁS, KTEŘÍ VÍTE ŽE DOBĚHNETE PŘED ČASOVÝM LIMITEM 14HODIN, STOJÍ ZA ZVÁŽENÍ PŘIBALIT ČELOVKU.

5/ ZÁVOD

a/ START ZÁVODU JE 16.7.2016 V 7:00 v JOSEFOVĚ DOLE /viz.mapa/, SKI LUCIFER, Hospůdka u Vleku

b/ KAŽDÝ ÚČASTNÍK JDE ZÁVOD NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ, POŘADATEL ZAJIŠŤUJE POUZE ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI. /dvoučlenná hlídka Červeného kříže na 1 místě trati/.

c/ ZÁVODNÍCI SE SMÍ POHYBOVAT POUZE PO TURISTICKY ZNAČENÝCH TRASÁCH A PO TRASÁCH S INDIVIDUÁLNÍM ZNAČENÍM ZÁVODU. /viz.mapa závodu/

d/ ZÁVODNÍK MUSÍ PŘEJÍT PŘES VŠECHNA KONTROLNÍ MÍSTA, UMÍSTĚNÉ NA OBČERSTVOVACÍCH STANICÍCH A MUSÍ SE PROKÁZAT KARTOU, KTERÁ MU BUDE OZNAČENA.

e/ JE ZAKÁZANO POUŽÍT K PŘESUNU CIZÍ PŘEDMĚT (automobil, motocykl, traktor, kolo, brusle, skateboard, jezdecký kůň, paraglide, letadlo, mezka anebo jiné dopravní prostředky)

f/ DO ZÁVODU SMÍ NASTOUPIT POUZE ZÁVODNÍCI, KTEŘÍ SPLŇUJÍ BEZ VÝHRADY PRAVIDLA ZÁVODU, JSOU V DOBRÉM ZDRAVOTNÍM STAVU, NEJSOU POD VLIVEM ALKOHOLU, DROG A JINÝCH OMAMNÝCH LÁTEK. ZÁVODNÍK PŘI REGISTRACI NA MÍSTĚ, PŘED STARTEM ZÁVODU, SVÝM PODPISEM POTVRDÍ FORMULÁŘ O VLASTNÍ ODPOVĚDNOSTI. BEZ PODPISU TOHOTO FORMULÁŘE, NEMŮŽE DO ZÁVODU NASTOUPIT!

g/ POŘADATEL MŮŽE DLE SVÉHO UVÁŽENÍ NEPUSTIT NA START NEBO ZASTAVIT ZÁVODNÍKA, KTERÝ BUDE VYKAZOVAT PŘÍLIŠNÉ ZNÁMKY ÚNAVY ČI VYČERPÁNÍ A KDE BUDE HROZIT ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM OHROŽENÍ JEHO ZDRAVÍ.

h/ ZÁVODNÍK NESMÍ PŘIJMOUT JAKOUKOLI MATERIÁLNÍ POMOC NA TRATI. PODPORA JE POVOLENA JEN V PROSTORÁCH  OBČERSTVOVACÍCH STANIC. JAKÁKOLIV POMOC MIMO OBČERSTVOVACÍ STANICE JE NEFÉR VŮČI OSTATNÍM ZÁVODNÍKŮM A ZÁVODNÍK BUDE DISKVALIFIKOVÁN. VÝJIMKOU JSOU POUZE PŘÍPADY, KDY JE OHROŽENO ZDRAVÍ ZÁVODNÍKA A KDY JE NUTNÉ POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC.

ch/ POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLIV ZASTAVIT ZÁVOD NEBO REAGOVAT NA NEPŘEDVÍDATELNÉ SITUACE, ABY ZAJISTIL BEZPEČNOST VŠECH ZÁVODNÍKŮ /vichřice, prudké změny počasí, bouřka, větrný polom apod./

i/ ZÁVODNÍCI MUSÍ DODRŽOVAT PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU DLE ZÁKONA DLE zZÁKONA 361/2000sb – Zákon o silničním provozu.

j/ KONTROLNÍ MÍSTA NA TRATI, KILOMETROVNÍK A ČASY, KTERÉ MUSÍ ZÁVODNÍK SPLNIT, ABY MOHL POKRAČOVAT DÁLE:

• MARIÁNSKÉ SCHODY, 16km, ČAS 10:00/ 3hod 

• JIZERKA, 26km, ČAS 12:15/ 5hod a 15min

• SMĚDAVA, 36km, ČAS 14:10/ 7hod a 10 minut

• HEJNICE, 46km, ČAS 16:10/9hod a 10minut

• BEDŘICHOV, 64km, ČAS 19:40/12hod a 40minut

JESTLIŽE ZÁVODNÍK PŘIJDE NA KONTROLNÍ MÍSTO PO ČASOVÉ BRÁNĚ, NEBUDE MU OZNAČENA KARTA A V ZÁVODU BOHUŽEL KONČÍ.

V LOŇSKÉM ROČNÍKU JSME ZAZNAMENALI JEDNOHO MINIMÁLNĚ JEDNOHO ZÁVODNÍKA PŘI ZKRACOVÁNÁ TRATI. V LETOŠNÍM ROČNÍKU JSME DÍKY TOMU NUCENI ZAVÉST TAJNÉ KONTROLY. TAJNÉ KONTROLY BUDOU 2.

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA MOŽNOST ZMĚN, VEDENÍ TRASY ZÁVODU.

6/ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁVOD SE KONÁ V PROSTORU CHRÁNĚNÉHO PŘÍRODNÍHO PARKU S PŘÍRODNÍM EKOSYSTÉM. ÚČASTNÍCI JSOU TEDY POVINNI PLNĚ RESPEKTOVAT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JIZERSKÝCH HOR, ZEJMÉNA TÍM, ŽE NEBUDOU ZAHAZOVAT CESTOU ODPADKY, TRHAT KVĚTINY A RUŠIT VOLNĚ ŽIJÍCÍ ŽIVOČICHY.
KAŽDÝ KDO BUDE PŘISTIŽEN PŘI ZAHAZOVÁNÍ ODPADKŮ, BUDE DISKVALIFIKOVÁN ZE ZÁVODU.
ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ DOPADU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NEBUDOU NA OBČERSTVOVACÍCH STANICÍCH PLASTOVÉ KELÍMKY,  KAŽDÝ SPORTOVEC JE POVINEN NÉST VLASTNÍ LÁHEV NA PITÍ, KTERÁ MU BUDE DOPLNĚNA.

7/ POJIŠTĚNÍ

ZÁVODNÍK JE INFORMOVÁN, ŽE POŘADATELEM NEBYLO UZAVŘENO ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ POJIŠTĚNÍ NA NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ ÚČASTNÍKOVI V SOUVISLOSTI S NAŠÍ SOUTĚŽÍ.

8/ STARTOVNÍ ČÍSLO

a/ STARTOVNÍ ČÍSLO MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO VIDITELNĚ, NA HRUDI NEBO BŘIŠE, PŘÍPADNĚ VIDITELNĚ ZEZADU NA BATOHU.

b/ POKUD ZÁVODNÍK UŽÍVÁ LÉKY, TRPÍ ALERGIEMI NEBO DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE PRO PŘÍPAD OŠTETŘENÍ, JE POVINEN ÚVEST TYTO SKUTEČNOSTI Z DRUHÉ STRANY STARTOVNÍHO ČÍSLA, VČETNĚ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ NA OSOBU BLÍZKOU.

9/ ZÁVODNÍK SOUHLASÍ A PROHLAŠUJE:

a/ ŽE SE ZÁVODU ZŮČASTŇUJE DOBROVOLNĚ

b/ BUDE RESPEKTOVAT POKYNY POŘADATELŮ V DOBĚ PŘED ZÁVODEM, PŘI ZÁVODĚ A BEZPROSTŘEDNĚ PO ZÁVODĚ

c/ PROHLAŠUJE, ZE SE ZÁVODU ÚČASTNÍ NA VLASTNÍ RIZIKO A NEBEZPEČÍ A ODPOVÍDÁ SÁM ZA SVOU FYZICKOU KONDICI

10/ VYHRAZENÍ NÁROKŮ POŘADATELE ZÁVODU:

a/POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PROGRAMU, PRÁVO NA ZMĚNU V PROPOZICÍCH, PRAVIDLECH ZÁVODU A PODMÍNKÁCH BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ.

b/POŘADATEL NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA JAKOUKOLIV ÚJMU NA ZDRAVÍ, MAJETKU NEBO JINOU ÚHONU VZNIKLOU S ÚČASTÍ NA ZÁVODĚ NEBO JEHO SLEDOVÁNÍM.

c/ VEŠKERÉ OBRAZOVÉ I ZVUKOVÉ ZÁZNAMY A FOTOGRAFIE ÚČASTNÍKŮ POŘÍZENÉ BĚHEM ZÁVODU, MOHOU BÝT POUŽITY K VLASTNÍ PROPAGACI POŘADATELE NEBO K PROPAGACI JEHO PARTNERŮ, BEZ JAKÉHOKOLIV NÁROKU ÚČASTNÍKŮ NA JAKOUKOLIV ODMĚNU.

11/ POŘADATEL ZÁVODU:

Zdenek Bezdíček, +420 774 003 004, jizerskyultratrail@gmail.com